Για ποιό λόγο είμαστε τα κλήματα;

Την ομάδα διαχείρισης του www.enaplotiti.gr  την ονομάσαμε τα κλήματα.
Σε αυτήν την ενότητα όλα τα παιδιά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Παναγιώτη για την ευκαιρία που μας έδωσε μέσα απ΄ αυτόν τον ιστότοπο να δώσουμε και εμείς την δική μας ομολογία πίστεως.
Ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο χορηγός και εμπνευστής κάθε καλού έργου.
Τίποτα δεν μπορεί να ευδοκιμήσει έξω από Εκείνον.
Έτσι λοιπόν αφού ο Κύριος μας λέει : Εγώ ειμί η άμπελος, υμείς τα κλήματα (Ιωάννης ιε΄5), συνειδητοποιούμε αυτά που λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς :
  « Τί μπορούν να κάνουν τα κλήματα χωρίς το αμπέλι; Μήπως μπορούν ν’ αναπτυχθούν και να φέρουν καρπό; Όχι, δεν μπορούν να γίνουν τίποτε άλλο παρά καύσιμη ύλη για φωτιά.
 Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι όμοιος με τα κλήματα χωρίς το αμπέλι. Ο Χριστός ο ίδιος μας το είπε! Το Αμπέλι είναι μεν αθέατο, κρυμμένο, άλλα τα κλήματα του  δεν είναι. Τα σταφύλια του κλήματος και το ίδιο το κλήμα εξαρτώνται από το Αμπέλι. Το Αμπέλι του καλού, που τα πάντα περικλείει, αναπτύσσεται από την καρδιά του Θεού-Πατέρα και ποτίζεται από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.»
Ο μακαριστός   Μητροπολίτης Νικοπόλεως κυρός Μελέτιος είπε σε μια ομιλία του:
«Ἐγώ εἶμαι ἡ κληματαριά. Ἐσεῖς εἴσαστε τά κλαδάκια. Αὐτό σημαίνει «Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα». Κληματόβεργες εἴσαστε. Κάθε κληματόβεργα πού μένει ἑνωμένη ἐπάνω στό δένδρο, στό φυτό, παίρνει ζωή. Βλαστάνει. Ὅταν κοπεῖ ἀπό τό δένδρο ξεραίνεται. Καί θά πάει στή φωτιά.
            Ὅποιος μένει κοντά μου, φέρει καρπό πολύ. Καί αὐτή εἶναι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ Πατέρα. «Ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καί καρπόν πολύν φέρητε». Νά περπατᾶτε μέσα στόν κόσμο –αὐτό σημαίνει τό «ὑπάγετε»- νά συναναστρέφεστε μέσα σ' αὐτό τόν κόσμο στόν ὁποῖο ζοῦμε, νά ἔχετε γνωστούς καί φίλους, νά συναλλάσεσθε μέ αὐτόν τόν κόσμο. Καί κάθε μέρα καί κάθε στιγμή  νά πολλαπλασιάζετε τήν καρποφορία τήν πνευματική, συμπεριφερόμενοι σέ ὅλα μέ σεμνότητα, μέ γλυκό λόγο, μέ ἐντιμότητα, μέ εἰλικρίνια, μέ καλωσύνη, μέ εὐσπλαγχνία, μέ καθαρότητα καρδιᾶς.
            Ποιό εἶναι τό μυστικό τῆς καρποφορίας; Μᾶς τό λέει ὁ Χριστός:
            Νά μένομε ἑνωμένοι, οἱ κληματόβεργες, τά κλήματα, μέ τήν ἄμπελο. Μέ τό φυτό. Πού εἶναι ὁ Χριστός. «Ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος ὑμεῖς τά κλήματα» Ὅσο πιό πολύ μένει κανείς ἑνωμένος μέ τόν Χριστό, τόσο περισσότερο  παίρνει ἀπό τόν Χριστό, τή ζωή  τοῦ Χριστοῦ, τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ καί τήν διοχετεύει συνεχῶς στά ἔργα του καί στίς ἐκδηλώσεις του. Καί φέρει καρπόν πολύν.
            Πῶς μένει ὁ ἄνθρωπος ἑνωμένος μέ τόν Χριστό;
            Τό καταλαβαίνομε. Μένει μέ τόν Χριστό ἑνωμένος, ὅταν κάνει προτεραιότητα στή ζωή του τόν Χριστό, τήν αἰώνια ζωή τήν ὁποία ἐδίδαξε ὁ Χριστός καί τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅταν τό θέσει κανείς αὐτό προτεραιότητα, ἔχει σκάψει τό χωράφι του. Ἔχει ἀρχίσει δουλειά, ἔχει βγάλει τά ἀγκάθια, ἔχει πετάξει τίς πέτρες. Ἀπό κεῖ καί πέρα βέβαια, θά συνεχίζει νά καλλιεργεῖ τό χωράφι τῆς ψυχῆς του ,μέχρι πού νά κλείσει τά μάτια του.
            Θά τό καλλιεργεῖ ὅλο καί καλύτερα, ὅλο καί περισσότερο. Ἀλλά θά φέρνει ὅλο καί περισσότερο καρπό.
            Τά λόγια πού ἀκοῦμε στήν Ἐκκλησία, δέν εἶναι θεωρίες. Δέν εἶναι γιά κείνους πού ἔχουν ὄρεξη νά διαβάζουν πολλά , σοφά καί δυσερμήνευτα πράγματα. Εἶναι γιά ὅλους ζωή καί ἀνάσταση.»
Τέλος απ΄όλα αυτά βάζουμε στόχο με αυτήν μας την προσπάθεια να μείνουμε ενωμένοι με την πηγή της δυνάμεως, την άμπελον αυτή, τον Κύριο μας και με οδηγό τον πατέρα Παναγιώτη ο οποίος ήδη είναι πάροικος εδώ στη γη, να προσπαθήσουμε από οδίτες να γίνουμε ουρανοπολίτες.
Καλή Συμπόρευση σε αυτή μας την προσπάθεια!
Από την ομάδα Διαχείρισης του www.enaplotiti.gr