Μια Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή στο Αρχιπέλαγο της Ινδονησίας.

An Orthodox Theological School in the Indonesian archipelago.

Η Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Παύλου στο Medan της Βόρειας Σουμάτρας
ιδρύθηκε το 2005. Σκοπός μας ήταν μέσω της Σχολής αυτής να διαδώσουμε το φως της
Ορθοδοξίας, γιατί χωρίς τα απαραίτητα μέσα μάς είναι δύσκολο να κηρύξουμε την πίστη
στην Ινδονησία. Γι’ αυτό η Θεολογική Σχολή αποτέλεσε την αφορμή για την περαιτέρω
διάδοση της Ορθόδοξης πίστης.
Η Σχολή έχει αναγνωριστεί από την Κυβέρνηση της Ινδονησίας ως ανώτατη σχολή. Οι
φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τα μαθήματα για 4 χρόνια. Από την ίδρυση της σχολής
αποφοίτησαν 1002 φοιτητές, οι οποίοι σήμερα εργάζονται σε διάφορους τομείς, όπως
δάσκαλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίων. Οι φοιτητές δεν είναι όλοι
Ορθόδοξοι· ορισμένοι είναι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά περισσότεροι είναι Προτεστάντες.
Συνήθως, κατά τη διάρκεια της φοίτησης, μερικοί φοιτητές αποφασίζουν να γίνουν
Ορθόδοξοι. Οι σημερινοί φοιτητές μας είναι περίπου 250 άτομα. Στην αρχή, ως καθηγητές
της Σχολής υπηρετούσαν μόνο ο πατήρ Χρυσόστομος Manalu και η πρεσβυτέρα Ελισάβετ.
Τώρα οι Ορθόδοξοι καθηγητές είναι 5 άτομα.
Η προσφορά αυτής της σχολής είναι μεγάλη. Αφ’ ενός, στον κόσμο γενικότερα
προσφέρει τους νέους που ετοιμάζονται να γίνουν δάσκαλοι. Ετσι, οι μελλοντικοί
παιδαγωγοί έχουν έρθει σε επαφή με την Ορθόδοξη πίστη, την έχουν εκτιμήσει και τη
στάση τους αυτή θα την περάσουν και στα μικρά παιδιά. Αφ’ ετέρου, σε μας τους
Ορθοδόξους έχει ήδη προσφέρει 3 νέους, που πρόσφατα έγιναν ιερείς: τον π. Θεοδόσιο,
τον π. Λουκά και τον π. Χαρίτωνα.

Aναρτήθηκε από: Παναγιώτα Κώνστα

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.