Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο πράος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Θεού

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.