Ανάσταση [Αναστασίας Καννελάκη]

Αδίκως θρηνείς Δήμητρα
τον θάνατον της θυγατρός!
Η Περσεφόνη θα αναστηθεί
ότι αδύναμος ο Άδης απεδείχθη!
Διά της Αναστάσεως του Ναζωραίου
το ειδεχθές βασίλειόν Του κατελύθη!

Αναστασία Καννελάκη

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.