Μηνύματα...

Αύξησις Αλλά να αυξάνετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού. 

 

Kολασσαείς β΄19
 αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ. 

Α΄Πέτρου β΄2
 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,

Β΄Πέτρου γ΄18
 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Εφεσίους δ΄15
 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.