8/9 Σχόλιο στους Γαλάτας ς' 11-18

Αγαπητοί μου αδελφοί, καλό Εκκλησιαστικό έτος.

            Η Αγία μας Εκκλησία παρουσιάζει σήμερα την Επιστολή του Απ. Παύλου προς τους κατοίκους της Γαλατίας, μια μεγάλη περιοχή στο εσωτερικό της Μ. Ασίας γύρω από την σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα.

            Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στους Γαλάτες κατά την Β΄ και Γ΄ περιοδεία του, που εν τω μεταξύ είχαν εξελληνισθεί ως προς τη γλώσσα και τα ήθη.

            Στην περιοχή της Γαλατίας, μετά το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, μετέβησαν αρκετοί Ιουδαίοι οι οποίοι δίδασκαν ότι χωρίς την περιτομή και την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου δεν μπορεί να σωθεί κανείς. Τόνιζαν δε ότι ο Χριστός και η Ανάσταση Του δεν επαρκούν για την σωτηρία των χριστιανών. Δηλαδή ο Χριστός δεν είναι ο λυτρωτής, αλλά η περιτομή και ο μωσαϊκός νόμος. Επίσης δίδασκαν ότι ο Παύλος δεν είναι ο απόστολος περιωπής και δεν μπορούν να δίδουν βάση σε αυτόν.

            Έτσι ο Απόστολος Παύλος αναγκάζεται να γράψει την προς Γαλάτας επιστολή του.

            Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Γαλάτες ποιο είναι το πνευματικό του καύχημα! Και το καύχημα αυτό είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Επειδή οι Ιουδαίοι που έγιναν χριστιανοί ήθελαν να τα έχουν καλά με όλους και ταυτόχρονα να αποφεύγουν τους διωγμούς – τότε ακριβώς είναι που ο απόστολος προβάλλει τον Σταυρό του Κυρίου, όχι ως εγωιστική προβολή αλλά ως προσωπικό γεγονός σωτηρίας και απόδειξη της μεγάλης αγάπης του Χριστού. Πρέπει να προσέξουμε πως η καύχηση του Αποστόλου Παύλου έχει κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία για την πνευματική μας ζωή.

            Πρώτον ότι από όλα τα σπουδαία πράγματα του κόσμου τούτου, διαλέγει τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου, ο οποίος ξεπερνάει τα εφήμερα όπως ο πλούτος, η δόξα, η δύναμη και έχει αιώνια ισχύ αφού με την πίστη του ο χριστιανός οδηγείται στην ελευθερία και την αληθινή ζωή: Σταυρώνει τα πάθη ο άνθρωπος και περνάει στην όντως ζωή με το αποτέλεσμα του Σταυρού, την Ανάσταση. Γι΄ αυτό ο πιστός χριστιανός δεν μένει καθηλωμένος και άπραγος αλλά σταυρώνεται εκουσίως για την αγάπη του Χριστού και γίνεται Μέτοχος αυτής.

            Δεύτερον, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για το φρόνημα που έχει ο Σταυρός δηλαδή τον τρόπο για να το ζήσεις στην προσωπική σου ζωή, και αυτός είναι η νέκρωσις του κόσμου. Ό,τι υπέστη ο Κύριος επιλέγοντας τον Σταυρικό θάνατο, το ίδιο κάνει και ο Απόστολος. Νεκρώνει ο Κύριός μας τις επιρροές του αμαρτωλού κόσμου, το ίδιο επιθυμεί και ο Παύλος και γι΄ αυτό κάνει το παν για να νεκρώσει το κοσμικό φρόνημα του, τον «νόμο της αμαρτίας» όπως λέγει κάπου αλλού.

            Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρεται στον μαρτύριο που ακολουθεί την ηδονή και το οποίο είναι η οδύνη, και λέγει πως αντί ο άνθρωπος αθεράπευτα να αναζητεί συνεχώς μεγαλύτερη ηδονή και απόλαυση μπορεί να ξεπεράσει τη θλίψη αυτής της καταστροφής με τον Σταυρό.

            Αγαπητοί μου καθώς περιμένουμε την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να τονίσουμε πως Σταυρός σημαίνει ότι το Πνεύμα είναι νικητής επί της ύλης, χωρίς όμως να καταστρέφει τον κόσμο και γι΄ αυτό μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να προσφέρει γεμάτος από ευεργεσία, τα έργα του στον Θεό. «Τά σά ἐκ τῶν σῶν» και έτσι να αγιάζει ο ίδιος αλλά και την κτήση.

πηγή: http://kirigmata.blogspot.com/

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.