Να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους ήρωες του Αιγαίου!

https://secure.avaaz.org/el/nobel_to_greek_islanders/?tlysIjb