Σακχαρώδης διαβήτης και επιπλοκές


Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ασθένεια, η οποία προκαλεί πολλές μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Για αυτό και είναι απαραίτητη η άριστη ρύθμισή του. Τη ρύθμιση αυτή την παρακολουθούμε με τον προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ανά 3 μήνες. Σε νέους ασθενείς  για τους οποίους έχουμε οι γιατροί υψηλούς στόχους αποδεκτή τιμή είναι μεταξύ 6,5% και 7%. Σε ασθενείς πιό ηλικιωμένους με μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης ή με βαρειά συνυπάρχοντα νοσήματα π.χ. βαρειά αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια ή κακόηθες νόσημα ακόμη και το 7,5 % θεωρείται αποδεκτή τιμή. Έχει αποδειχθεί ότι η παραμονή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης πάνω από αυτές τις τιμές αυξάνει κάθετα την επίπτωση εμφάνισης των επιπλοκών του διαβήτη.
Οι επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη ουσιαστικά συνιστούν τη βλάβη των μικρών και των μεγάλων αγγείων του οργανισμού και εκδηλώνονται με τις εξείς μορφές:
- Αμφιβληστροειδοπάθεια: ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του ματιού είναι το εσωτερικό περίβλημα του βολβού μου διατρέχεται από ένα πυκνό δίκτυο μικρών αγγείων, τα οποία βλάπτονται σε ασθενείς με αρρύθμιστο ΣΔ. Στις προχωρημένες μορφές μπορεί να έχει συνέπεια ακόμη και την τύφλωση. Στους διαβητικούς ασθενείς συνιστάται σε ετήσια βάση η βυθοσκόπηση.
- Νεφροπάθεια:  με τον ίδιο μηχανισμό είναι δυνατό να χάσει σταδιακά ο νεφρός τη δυνατότητα να συγκρατεί τις πρωτεϊνες στο αίμα, με αποτέλεσμα να "χάνει" πρωτείνες στα ούρα. Απώτατη συνέπεια αυτού είναι η βαρειά νεφρική ανεπάρκεια, που μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή στη δύσκολη διαδικασία της ανά διήμερο αιμοκάθαρσης. Κάθε έτος συνιστάται ο προσδιορισμός λευκωματίνης σε ούρα 24ώρου και η μέτρηση της ουρίας και της κρεατινίνης.
- Νευροπάθεια: συμπτώματα αυτής είναι τα μουδιάσματα, το αίσθημα καύσου ή πόνου, ή ακόμη και η μείωση του αισθήματος του πόνου. Στην πορεία καταργούνται τα διάφορα φυσιολογικά αντανακλαστικά και η αισθητικότητα ( η αντίληψη του νυγμού, της πίεσης και των δονήσεων).
- Διαβητικό πόδι: είναι ένας συνδυασμός της βλάβης των αγγείων και των νεύρων του ποδιού, με αποτέλεσμα, μείωση της αίσθησης του πόνου (δεν αντιλαμβάνεται εγκαίρως ότι υπάρχει κάποιο τραύμα ή κάλος στο πόδι), τα αγγεία είναι προβληματικά και επομένως δεν επουλώνονται εύκολα οι πληγές, οι λοιμώξεις είναι πιό συχνές (οι διαβητικοί ασθενείς είναι πιό ευπρόσβλητοι στις λοιμώξεις). Συχνό πρόβλημα είναι τα διαβητικά έλκη, που δύσκολα επουλώνονται, ακόμη και οι ακρωτηριασμοί δακτύλων ή και ολόκληρου του ποδός. Ο ασθενής πρέπει να εκπαιδευτεί να ελέγχει καθημερινά το πόδι του, να χρησιμοποιεί άνετα υποδήματα και να αναζητά χωρίς καθυστέρηση ιατρική βοήθεια κύρια από κέντρο διαβητικού ποδιού.
- Μακροαγγειοπάθεια: οι βλάβες των μεγάλων αγγείων είναι  η αθηρωματική νόσος που οδηγεί σε στένωση ή θρόμβωση των μεγάλων αγγείων π.χ. καρωτίδων, αορτής, στεφανιαίων αγγείων, εγκεφαλικών αγγείων. Οι συνέπειες είναι οικείες σε όλους μας: εμφράγματα, εγκεφαλικά επεισόδια, αιφνίδιοι θάνατοι.
Εκτός από τις παραπάνω επιπλοκές που είναι μακροπρόθεσμες, η κακή ρύθμιση του διαβήτη μπορείνα έχει και πιό οξείες επιπλοκές που ενισχύονται αν κάποιος παραλείπει ή υπερβάλλει στα γεύματα ή την αγωγή του, ή αν προσβληθεί από κάποια λοίμωξη. Αυτές είναι: η υπογλυκαιμία, η διαβητική κετοξέωση και το υπερωσμωτικό κώμα, που συνιστούν σύνηθες αίτιο εισαγωγής στο νοσοκομείο και υψηλά επίπεθα θνησιμότητας.
Το συμπέρασμα είναι ότι οι ασθενείς που ατύχησαν ή αμέλησαν να προσέξουν τον εαυτό τους εγκαίρως και πάσχουν από διαβήτη, πρέπει να πειθαρχούν στις ιατρικές οδηγίες και να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους πάνω σε αυτή την πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι να διανύσουν μια ζωή με καλύτερη ποιότητα και να καθυστερήσουν πολύ αν όχι εξαλείψουν την πιθανότητα να αντιμετωπίσουν  αυτές τις επιπλοκές.

 

Αναρτήθηκε από : Βάσω Τσιώρα, ιατρό

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.