Η Συμβουλευτική Γονέων


Η  ανατροφή  των  παιδιών  στη  σύγχρονη  κοινωνία  φαίνεται  να  μην  είναι  εύκολη  υπόθεση  αρκετά  συχνά  και  για  πολλούς  γονείς. Οι  ρυθμοί  της  ζωής, οι  πιέσεις  του  σχολικού  περιβάλλοντος, η  έλλειψη  χρόνου  από  πλευράς  γονέων  και  τα  απρόβλεπτα  γεγονότα  ζωής  μπορούν  να  προκαλέσουν  δυσκολίες  και  να  κάνουν  κάθε  γονιό  να  νιώσει  αβοήθητος  στο  δύσκολο  ρόλο  του.
Η   συμβουλευτική  γονέων  είναι  η  συνεργασία  των  γονέων  με  έναν  ψυχοθεραπευτή  με  σκοπό  να  βοηθήσουν  στην  αναγνώριση  και  τη  διαχείριση  των  δυσκολιών  του  παιδιού  τους, έτσι  ώστε  να  βελτιωθεί  η  ψυχοσυναισθηματική  κατάσταση  του  παιδιού  και  κατά  συνέπεια  η  συμπεριφορά  του. Τα  παιδιά  συνήθως  δεν  μπορούν  να  ξεπεράσουν  τα  προβλήματα  μόνα  τους. Σε  κάποιες  περιπτώσεις, χρειάζεται  μία  εξατομικευμένη  θεραπεία  του  ίδιου  του  παιδιού, με  παράλληλη  βοήθεια  προς  τους  γονείς. Σε  ηπιότερες  περιπτώσεις, είναι  πιθανό  να  αρκεί  η  συμβουλευτική  γονέων  για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος.
Η  συμβουλευτική  μπορεί  να  φανεί  χρήσιμη  στους  γονείς  βοηθώντας  τους  να  αποδεχτούν  το  παιδί  τους  και  να  τό  στηρίξουν  σε  μια  δύσκολη  φάση, δίνοντας  έμφαση  και  σε  άλλες  πλευρές  της  προσωπικότητάς  του  και  της  ζωής  του.  
Η  συμβουλευτική  συνήθως  παρέχεται  είτε  από  ειδικά  κέντρα  θεραπείας, ιδιωτικά  ή  και  δημόσια  είτε  και  από  σχολές  γονέων  των  εκάστοτε  ενοριών.

 

Aναρτήθηκε από : Ιωάννα Τρουμούση  Κοινωνιολόγο