Κοινωνικά

Για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, 29 Μαΐου 1453.


«Νυν γαρ η κοινή των Ελλήνων εστία, η διατριβή των Μουσών, η της επιστήμης απάσης διδάσκαλος, η των πόλεων βασιλίς, εάλω, φευ, χερσίν ασεβών. Ει μεν ουν κατακλυσμόν τουτί φαίη τις αν, ουκ οίμαι παραστήσαι το του πάθους άλις δεινόν».
«Μονωδία κυρ Ανδρονίκου του Καλλίστου επί τη δυστυχεί Κωνσταντινουπόλει», τέλη 15ου αιώνα.
Από το ημερολόγιο 2011 : «Κωνσταντινούπολη Μικρασία Πόντος» από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο».

**************************************************************************************************************************************** 

 

Της Αγιάς Σοφιάς (Δημοτικό)

Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η Γη, σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
Μμε τετρακόσια σήμαντρα κι εξήντα δυο καμπάνες,
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.

Ψέλνει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι απ’ την πολλήν την ψαλμουδιά εσειόνταν οι κολόνες.
Να μπούνε στο χερουβικό και να ‘βγει ο βασιλέας,
φωνή τους ήρθε απ’ ουρανού κι απ’ αρχαγγέλου στόμα :
«Πάψετε το χερουβικό, κι αν χαμηλώσουν τ’ Άγια,
παπάδες, πάρτε τα ιερά και σεις κεριά σβηστείτε,
γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει.

Μόνο στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ‘ρθούνε τρία καράβια,
το ‘να να πάρει το Σταυρό και τ’ άλλο το Βαγγέλιο,
το τρίτο, το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας.

Η Δέσποινα ταράχθηκε, δάκρυσαν οι εικόνες.
σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολυδακρύζεις,
πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι  δικά μας είναι.

Αναρτήθηκε από:ω την Μεντεσίδου Ελισσάβετ.