Μηνύματα...

fl8.jpg

23/4

Ποτέ δεν είναι δυνατό να πάρουν τα πράγματα καλύτερη εξέλιξη, παρά μόνο έτσι όπως επιτρέπει ο Θεός μέσα στο έλεός Του.

Γι΄αυτό δόξασέ Τον για όλα.

 

Στάρετς Μακάριος της Όπτινα

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.