Μηνύματα...

fl7.jpg

18/12

 Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, αν θέλετε να ευαρεστήσετε το Θεό,

μην περιφρονείτε καμιάν αρετή.

Γιατί μπορούμε με πολλούς τρόπους να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό.


Συμβουλές Γέροντος Ι.Μ. ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.