Μηνύματα...

fl9.jpg

19/2

Και τώρα, Σε ικετεύω, Δέσποτά μου. έλα να στήσεις την σκηνή Σου στην καρδιά μου,

να κατοικήσεις και να μείνεις εντός μου,

αχώριστος κι ενωμένος μέχρι τέλους με μένα τον δούλο Σου.

Συμεών του Νέου του Θεολόγου

Μια παραγωγή 2014® Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.